معرفی کلاس های موسیقی برگزاری کلاس‌های موسیقی کودک در آموزشگاه موسیقی سام

 • موسیقی به تقویت اعتماد به نفس در کودکان کمک می‌کند.

 • موسیقی به کودک کمک می کند بدن و ذهن با هم کار کنند.

 • موسیقی قدرت درک صداها را درکودکان افزایش می دهد.

 • موسیقی زمینه های رشد فکری کودک را فراهم می کند.

 • موسيقي مهارت هاي گروهي در کودکان را پرورش می دهد.

 • موسیقی می‌تواند خلاقیت و شكوفایی کودک را برانگیزد.

برنامه زمانی کلاس‌ها در آموزشگاه موسیقی سام

 1. پیانو

  استاد: خانم کافی      شنبه و پنج‌شنبه

  استاد: آقای نوروزی   یک‌شنبه

  استاد: خانم تهرانی   دوشنبه و سه شنبه

 2. گیتار

   

  استاد: آقای اخگر        یکشنبه

  استاد: خانم قیاسی    سه شنبه

  استاد: خانم قربانی    چهارشنبه

  استاد: آقای بابایی     پنجشنبه

 3. ویولون

  استاد: آقای پیمان گودرزی    دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنج‌شنبه

 4. آواز پاپ

  استاد: آقای منصف      سه شنبه

 5. آوار ایرانی

  استاد: خانم حسنی       چهارشنبه

 6. تئوری و سلفژ

  استاد: آقای پیمان گودرزی    دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنج‌شنبه

امور ثبت نام 3-55065681-021

 1. تار و سه تار

  استاد: خانم پناهی         شنبه

  استاد: آقای روزبهانی    چهارشنبه

 2. سنتور

  استاد: آقای یوسفیان       یکشنبه

 3. دف

  استاد: خانم طباطبایی    دوشنبه

  استاد: آقای میر               سه شنبه

 4. تمبک

  تمبک: خانم بشیری          سه شنبه

 5. کمانچه

  کمانچه: آقای عبدالکریمی        دوشنبه

 6. موسیقی کودک

  استاد: خانم تاجیک                 یکشنبه، چهارشنبه

  استاد: خانم کافی                    شنبه، پنجشنبه

  استاد: خانم بشیری                 سه شنبه


آخرین نوشته‌های آموزشگاه موسیقی سام